Søk om feiring av barnebursdag

Vi tilbyr arrangering av barnebursdag gratis i våre lokaler - for de som trenger og ønsker det. Tilbudet er for barn i barneskolealder og inntil 15 gjester. Barnebursdager arrangeres lørdager kl. 12-14.

Foresatte møter ved inngangen på baksiden én time før feiringen starter. Minst én foresatt eller ansvarlig for barnet må være tilstede under hele feiringen. Lokalene skal være ryddet og vasket til kl. 15.

Det er ønskelig at foresatte, eventuelt med hjelp fra eget nettverk, tar ansvar for så mye de kan selv før, under og etter feiringen. Våre frivillige stiller opp ved behov, og sammen gjør vi vårt beste for å lage en fin feiring for barnet.

Fyll ut informasjon og behov for hjelp i skjemaet under. Søknadsfrist senest tre uker i forkant av feiringen, og alle detaljer må meldes fra om senest én uke før

Kontaktinformasjon

Om feiringen

Ønsker du at vi ordner mat og drikke?
(Velg mellom kyllingpølser eller pizza)

Trenger du hjelp fra oss?

Kryss av:


Bilde av hender i hjerte
Med hjerte for å hjelpe