Meld behov

Trenger du hjelp til noe? Vi vet at det finnes mange ulike behov for hjelp, og vi har flere samarbeidspartnere i lokalsamfunnet. Vi ønsker å opprette kontakt mellom de som har behov og de som kan hjelpe. Du kan melde behov på vegne av deg selv eller andre. All informasjon anonymiseres før den videreformidles til frivillige. Så langt det lar seg gjøre forsøker vi å hjelpe de som trenger det.Bilde av hender i hjerte
Med hjerte for å hjelpe